Европейският институт за риск политика (ERPI) е ШАМПИОН в  Деня за защита на личните данни през 2019 година

Европейският институт за риск политика (ERPI) е ШАМПИОН в Деня за защита на личните данни през 2019 година

Организацията подкрепя световния ден, заедно с Националния алианс за киберсигурност

С това организацията поема ангажимент да полага усилия за информирането на обществото за важността на зачитането на неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и създаването на доверие. Като шампион, ERPI застава зад принципа, че всички организации трябва да споделят отговорността да бъдат добросъвестни стопани на лична информация.