Програма за повишаване компетентността и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в учебните заведения и детски градини

Одобрена със Заповед № РД 09-225/2.2.2018 на Заместник – министъра на Министерство на образованието и науката.

Организирана от Фондация „Европейски Институт за Риск Политика“
IBAN: BG94UNCR70001522436270
BIC: UNCRBGSF
УНИKРЕДИТ БУЛБАНК АД

Форма за записване

(име, презиме, фамилия)
(пълно наименование на институцията)
(ден/месец/година)