Извън пиарските акции – 18 въпроса към правителството за COVID-19

Извън пиарските акции - 18 въпроса към правителството за COVID-19

Обществото се нуждае от незабавна и пълна прозрачност по готовността за справяне с особено тежка криза, предизвикана от COVID-19. Трябват конкретни незабавни стъпки за корекция, действия, обезпечаване там, където по тези въпроси нищо или недостатъчно е направено, казва авторът, който е председател на Европейския институт за риск политика. Той обясни тази седмица, че до 2 години са реалистичните перспективи за създаването на ваксина, а междувременно между 40 и 70% от населението на света да се заразят с него през следващите 12 месеца. Това означава също потенциално между 50 и 120 млн. жертви.

– Провежда ли се динамична оценка на риска за въздействието върху здравето и други свързани въздействия от вероятното разширяване на заразата? Ако да, кой го прави и къде са оценките – обществото и бизнеса трябва да бъдат навреме информирани и инструктирани

– Какви мерки се вземат за забавяне на разпространението на коронавируса – намаляване на инфектирането, заболяванията и смъртните случаи

– Какви мерки се вземат за намаляване на негативния ефект върху обществото – основните обществени услуги, поддържане на критичната инфраструктура

– Структурите, натоварени с проследяване на заразата, обезпечени ли са ресурсно – да имат достатъчно хора, оборудване и лекарства

– Подготвят ли се спешни промени в законодателството за ефективно управление на мащабна епидемия и ограничаващи действия

– По отношение на ограничаването на заразата, обезпечени ли са ресурсите за бързо откриване на заболели, проследяване на контактите и карантиниране

– По отношение на кризисните мерки – осигурени ли са условия и капацитет за поемане на възможно голям брой заболели, има ли План Б за масивно увеличение на заболелите, болниците обезпечени ли са да поддържат критичните си дейности в условия на критично увеличение на заразени и болни

– Има ли стратегически резерв от най-важните лекарства и защитни средства за медицинския персонал, който е критично важно да бъде функционален в условията на рязко нарастване на заразени и заболели

– В случай на нужда от принудително карантиниране (lockdown) на части от страната или цялата страна (пример Италия от неделя сутринта 8 март – 16 милиона души са в принудителна карантина) – има ли планове за продължаване на функциониране на критичните държавни услуги – медицина, вътрешни работи, газо-, електро и водоснабдяване, отпадъци, хранителни продукти

– Проведени ли са срещи с организации и подизпълнители за проверка на плановете им за действие в извънредни ситуации, включително и веригите хранителни магазини – имат ли инструкции, обучен персонал, нужни средства и достатъчно запаси от продукти за да осигурят прехраната в случай на lockdown (бел.ред. – блокиране движението и контактите на големи групи от населението)

– Има ли разписани инструкции за населението за самоконтрол и предпазване – извън пиарските акции, може ли да се публикуват професионални официални инструкции за лична хигиена, поведение и предпазване от коронавируса

– В случай на пандемия, има ли готови планове на правителството за действие – редуциране на некритичните дейности и услуги, обезпечаване на критичните за по-дълъг период от време

– Има ли планове за включване на ресурси на армията (каквито са останали), включително варианти за мобилизация

– В случай на трайно установяване на коронавируса (високо вероятно), какви са плановете за действие на правителството – комуникация, минимизиране на социалния и икономически ефект и други

– Какви са плановете на държавата за подпомагане на икономиката, особено малкия и среден бизнес, който ще бъде сериозно засегнат и може да се стигне до масови фалити? Планира ли се да се насочат средства от Българската банка за развитие вместо към олигарси, към реалния бизнес, който ще изпадне в сериозна криза с огромни обществени последици

– Какви са плановете за намаляване на последиците – осигуряването на критичните услуги, лечение, освобождаване на оздравели, последващ мониторинг, осигуряване на достатъчно лекарства; спешната помощ, пожарната, полицията, рефокусиране на органите на реда само към сериозни престъпление и поддържане на обществения ред

– Нарушаване на паричните потоци и забавяне на плащанията – какви мерки ще вземе държавата да подкрепи бизнеса – пак говорим не за “големия бизнес”, а за този, който е гръбнака на икономиката и храни населението – малкия и среден бизнес

– Има ли планове за справяне със ситуации на увеличен брой починали хора – комуникира ли се с общините и областите и координира ли се нещо по въпроса.