Европейският институт за риск политика (ERPI) е ШАМПИОН в Деня за защита на личните данни през 2019 година

 

Организацията подкрепя световния ден, заедно с Националния алианс за киберсигурност

ERPI обявява, че е регистриран като Шампион за Деня на личните данни 2019 г. С това организацията поема ангажимент да полага усилия за информирането на обществото за важността на зачитането на неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и създаването на доверие. Като шампион, ERPI застава зад принципа, че всички организации трябва да споделят отговорността да бъдат добросъвестни стопани на лична информация.

Денят за защита на личните данни се отбелязва всяка година, като привлича съмишленици от целия свят: нестопански организации, академични институции, корпорации, държавни институции, общини и физически лица. Международната инициатива е част от една по-мащабна  кампания, чиято основна цел е да насърчава осъзнаването на важността на неприкосновеността на личния живот, да подчертава лесните начини за защита на личната информация и да напомня на организациите, че поверителността е важна за бизнеса. Всички шампиони работят за постигането на тази обща цел чрез постоянно сътрудничество и разпространяване на последователна информация.

Европейския институт за риск политика разви значителна компетентност в Европа в областта на защитата на личните данни и в партньорство с EU GDPR Institute Копенхаген се утвърди като водеща обучаваща и консултираща организация в областта на защитата на данните в региона. През февруари предстои откриване и на Лондонския офис на ERPI, където членовете на института изградиха силен екип за защита на данните и информационна сигурност.

В Северна Америка Денят за защита на личните данни се ръководи официално от Националния алианс за киберсигурност (NCSA) – нестопанска организация, която насърчава по-безопасен, по-сигурен и по-надежден интернет. Тяхна е и инициативата „Стани шампион в Деня за защита на личните данни“. Повече информация за нея можете да намерите на: staysafeonline.org/data-privacy-day, както и в социалните мрежи Facebook и Twitter, #PrivacyAware.

Ден за защита на личните данни

Отбелязването на Деня за защита на личните данни започва в САЩ и Канада през 2008 г. като продължение на празника на Деня за защита на данните в Европа. С Деня за защита на личните данни се чества 28 януари 1981 г. – денят, в който е подписана Конвенция 108 – първото правно обвързващо международно споразумение, което се отнася до неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. NCSA, водещата национална нестопанска организация, която насърчава образованието и осведомеността, относно киберсигурността и неприкосновеността на личния живот, полага усилията в тази посока в Северна Америка. За повече информация посетете: https://staysafeonline.org.

 

За допълнителна информация: Зорница Симеонова, e-mail: zsimeonova@erpi.be, тел: 0888885188